Understöd för verksamhet som stöder social- och hälsovården år 2023

Vanda och Kervo välfärdsområde beviljar understöd till allmännyttig verksamhet som främjar välbefinnandet och hälsan hos invånare i Vanda och Kervo genom verksamhet som stöder social- och hälsovården.

Ansökningstiden för understöden år 2023 inleds 24.11.2022. Understöd ansöks genom att lämna in ansökan till välfärdsområdets registratur senast 22.12.2022 före kl. 12.00. 

Keywords

Bidrag