Vanda och Kervo välfärdsområde ordnar och utvecklar service på både finska och svenska

Nyhet

Etiketter

InvånareFöreningarInvandrareMedarbetare

Vanda och Kervo välfärdsområde är tvåspråkigt och därför bör servicen ordnas på både finska och svenska.

Kaksi henkilöä keskustelee

Det är viktigt för oss att alla invånare och tjänsternas användare får tillräckligt med information om ärenden som är under beredning och kan medverka och påverka välfärdsområdets utveckling.

Vanda och Kervo välfärdsområde är tvåspråkigt. Det är viktigt för oss att alla invånare och tjänsternas användare får tillräckligt med information om ärenden som är under beredning och kan medverka och påverka välfärdsområdets utveckling.
 
Tvåspråkighet är en rikedom som vi är stolta över och vill värna om. Ordnandet och utvecklingen av tjänster på två språk grundar sig på lag. Därför kan vi inte åsidosätta invånarnas och tjänsternas användares rätt att få service på finska och svenska inom välfärdsområdets alla verksamhetsområden. 
 
Myndigheternas skyldighet att förverkliga språkliga rättigheter föreskrivs i språklagens 23 §:

Myndigheterna skall i sin verksamhet självmant se till att individens språkliga rättigheter förverkligas i praktiken. En tvåspråkig myndighet skall betjäna allmänheten på finska och svenska. Myndigheten skall både i sin service och i annan verksamhet utåt visa att den använder båda språken. 

Personalens tillräckliga kunskaper i finska och svenska spelar en central roll i förverkligandet av tvåspråkigheten. Vi vill uppmuntra välfärdsområdets medarbetare att använda båda nationalspråken och öka sina språkkunskaper. 
 
Förutom språklagen föreskriver förvaltningsstadgan de språkliga rättigheterna hos dem som använder Vanda och Kervo välfärdsområdes tjänster. Vi uppmuntrar varmt alla att bekanta sig med förvaltningsstadgan som finns på webben på både på finska och svenska.