Vid höstens första sammanträde diskuterade välfärdsområdesfullmäktige livligt social- och hälsovårdens fastigheter

Meddelande

Efter sommarpausen hade välfärdsområdesfullmäktige för Vanda och Kervo välfärdsområde sitt första sammanträde i fullmäktigesalen i Vanda stadshus på tisdag 30.8.

Aluevaltuutetut Vantaan valtuustosalissa

Efter sommarpausen hade välfärdsområdesfullmäktige för Vanda och Kervo välfärdsområde sitt första sammanträde i fullmäktigesalen i Vanda stadshus på tisdag 30.8.

Med paragraf 70 beslutade välfärdsområdesfullmäktige att godkänna inrättandet av välfärdsområdescertifikatprogrammet som ett skuldprogram för kortfristig finansiering (avtalet om emission av välfärdsområdescertifikat) med Kommunfinans Abp.

Dessutom beslutade välfärdsområdesfullmäktige att fastställa att limiten, dvs. maximibeloppet för välfärdsområdescertifikatprogrammet, är 80 000 000,00 euro.

Med paragrafer 71–74 beslutade välfärdsområdesfullmäktige att anteckna för kännedom Vanda stads och Kervo stads kompletteringar av sammanställningar över social- och hälsovårdens egendom, lokaler, avtal och ansvar som överförs till Vanda och Kervo välfärdsområde.

Särskilt social- och hälsovårdens fastigheters öde väckte livlig debatt i fullmäktigesalen. Ledamöterna diskuterade i sina anföranden dynamiken mellan ägande och hyrande av fastigheter. Ledamöter uttryckte oro angående eventuella höjningar av hyror samt huruvida försörjningsberedskapen uppfylls. Å andra sidan lyftes också fram den ståndpunkten att förvaltning av fastigheter inte ingår i välfärdsområdets kärnuppgifter.

Timo Aronkytö, välfärdsområdesdirektören för Vanda och Kervo välfärdsområde, yttrade sig om anförandena och konstaterade att för tillfället förhandlar välfärdsområdets lokalcentral med de motsvarande aktörerna i Vanda och Kervo städer, och gör bland annat kartläggningar av fastigheterna.

Enligt Aronkytö har experterna fastighetsfrågan under beredning, och både beredningens resultat och möjliga framtida hyresavtal ansluter sig nära till strategiberedningen. Aronkytö betonade att situationen framskrider efter en logisk tidtabell.

Med paragraf 77 beslutade välfärdsområdesfullmäktige att godkänna uppdateringen av förvaltningsstadgan från och med 30.8. Förslaget om uppdatering av förvaltningsstadgan finns i sin helhet som bilaga till föredragningslistan på välfärdsområdets publikationssida.

Sammanträdets hela föredragningslista med bilagor finns att läsa på välfärdsområdets publikationssida https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI.

Det justerade protokollet för sammanträdet finns att läsa i sin helhet på publikationssidan från och med 6.9 kl. 12.

More information

Timo Aronkytö

Vanda och Kervo välfärdsområde
Välfärdsområdesdirektör
timo.aronkyto@vantaa.fi

Keywords

Välfärdsområde