Toimielin: Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa hallinnon ja taloudenhoidon lisäksi valtuuston päätösten valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Esimerkki Henkilö

Henkilö Luokanopettaja | Kaupunginhallitus

Henkilö kirjoittaa itse Esittelytekstin ja lisää mahdolliset linkit sekä kuvan. Henkilölle ladatut kuvat eivät lataudu Drupalin mediakirjastoon.

Tikkurilan suuralue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin asetettu

Tiedote

Vantaan kaupunki, Keravan kaupunki, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Kårkullan kuntayhtymä ja Eteva kuntayhtymä ovat sopineet valmisteluelimen asettamisesta.