Yhdeksän hakijaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtajaksi

Uutinen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan virka on ollut haettavana 18.3.2022-4.4.2022 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä tehtävää haki yhdeksän henkilöä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan virka on ollut haettavana 18.3.2022-4.4.2022 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä tehtävää haki yhdeksän henkilöä. Hakijat olivat Timo Aronkytö, Olli Huuskonen, Minna Hyvönen, Emma Lehto, Satu  Relander-Mäkinen, Sisko Ruuska, Raija Saari, Tanja Sandell ja Toni Tidenberg.

Rekrytointiryhmä esittää joko Timo Aronkydön tai Olli Huuskosen  valintaa hyvinvointialuejohtajaksi

Rekrytointiryhmä, johon kuuluivat Maarit Raja-Aho (puheenjohtaja), Sirkka-Liisa Kähärä  (varapuheenjohtaja), Lauri Kaira, Antero Eerola, Olga Gilbert, Pirkko Letto, Pirjo LuokkalaTanja Aidanjuuri sekä HR-valmistelujohtaja Anne Sivula, hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkanen sekä päätöksenteon valmistelupäällikkö Riikka Liljeroos (sihteeri) kokoontui 4.4.2022. Rekrytointiryhmä päätti yksimielisesti haastatella hyvinvointialuejohtajan virkaan  saapuneista hakemuksista Timo Aronkydön ja Olli Huuskosen. Haastattelut järjestettiin 6.4.2022 sähköisesti Teamsin välityksellä. 

Kokouksessaan 6.4.2022 rekrytointiryhmä päätti esittää aluehallitukselle, ja edelleen  aluevaltuustolle, että hyvinvointialuejohtajaksi valitaan joko Timo Aronkytö tai Olli  Huuskonen. 

Hyvinvointialuejohtajan valintaa käsitellään aluehallituksessa torstaina 7.4.2022, alla linkki  kokouksen esityslistaan. Tarkoituksena on, että asia etenisi aluevaltuuston 19.4.2022  päätöksentekoon.  

Aluevaltuuston valtuustoryhmät saavat mahdollisuuden haastatella Huuskosta ja Aronkytöä  ennen aluevaltuuston kokousta. HR-valmistelujohtaja koordinoi haastatteluajankohdat valtuustoryhmille. 

Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Aluevaltuusto on kokouksessaan 8.3.2022 § 11 päättänyt  perustaa hyvinvointialuejohtajan viran. Viran kelpoisuusvaatimuksina ovat virkatehtävän hoitamiseen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja useamman vuoden johtamiskokemus; hyvinvointialueen hoitamiseen liittyvien toimialojen tuntemus; kokemus yhteiskuntasuhteiden hoitamisesta, sekä suomen kielen hyvä, ja ruotsin kielen tyydyttävä kirjallinen ja suullinen taito.  

Aluehallitus on kokouksessaan 15.3.2022 § 7 päättänyt julistaa hyvinvointialuejohtajan viran avoimeksi. Hakuilmoituksessa todettiin muina valintaa tukevina kriteereinä: 

  • omaa ihmiskäsityksen, joka mahdollistaa valmentavan johtajuuden, toisten kyvykkyyteen luottamisen 

  • erittäin hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky motivoida. Vuorovaikutus on luonteeltaan verkostoitumista ja integraatiota tukevaa ja aikaan saavaa 

  • hyvät viestintätaidot, selkeä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito 

  • hyvä paineensietokyky ja ajanhallintataidot 

  • päätöksenteko- ja toimeenpanokyky 

  • rohkeus asettaa kunnianhimoisia tavoitteita, rohkeus johtaa

Aluehallituksen 7.4.2022 kokous: vakehyva.cloudnc.fi

Lisätietoja

Maarit Raja-Aho

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aluehallituksen puheenjohtaja
maarit.rajaaho.lh@vantaa.fi

Avainsanat

RekrytointiHyvinvointialue