Vantaan ja Keravan hyvinvointialue järjestää ja kehittää palveluja sekä suomeksi että ruotsiksi

Uutinen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on kaksikielinen, minkä vuoksi palvelut tulee järjestää suomeksi ja ruotsiksi.

Kaksi henkilöä keskustelee

Meille on tärkeää, että kaikki asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteilla olevista asioista sekä voivat osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen kehittämiseen.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on kaksikielinen. Meille on tärkeää, että kaikki asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteilla olevista asioista sekä voivat osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen kehittämiseen.
 
Kaksikielisyys on rikkaus, josta olemme ylpeitä ja jota haluamme vaalia. Palvelujen järjestäminen ja kehittäminen kahdella kielellä perustuu lakiin, emmekä näin ollen voi ohittaa asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeutta saada palvelua suomeksi ja ruotsiksi kaikilla hyvinvointialueen toimialoilla.
 
Viranomaisen velvollisuus toteuttaa kielellisiä oikeuksia säädetään kielilain 23 §:

Viranomaisen tulee toiminnassaan oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että yksityishenkilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä. Kaksikielisen viranomaisen tulee palvella yleisöä suomeksi ja ruotsiksi. Viranomaisen tulee sekä palvelussaan että muussa toiminnassaan osoittaa yleisölle käyttävänsä molempia kieliä.

Henkilöstön riittävällä suomen ja ruotsin kielen taidolla on keskeinen rooli kaksikielisyyden toteutumisessa. Haluamme rohkaista hyvinvointialueen työntekijöitä käyttämään molempia kansalliskieliä ja kartuttamaan omaa kielitaitoaan.
 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet määritellään kielilain ohella hallintosäännössä. Kannustamme lämpimästi kaikkia tutustumaan hallintosääntöön verkossa suomeksi ja ruotsiksi.
 

Avainsanat

SOTE-uudistusHyvinvointialueMonikielisyys