Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat hyvinvointialueen kärkiarvoja

Uutinen

Lauantaina 19.3. vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeimpiä toimintaa ohjaavia arvoja.

Kolmen henkilön kasvokuvat

Jaana, Jaakko ja Riikka kertovat ajatuksiaan yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta

Esittelemme kolme hyvinvointialueen työntekijää, ja heidän ajatuksiaan yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.

Jaana Lehtonen valmistelee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen varautumista, ja eri toimialojen valmiussuunnitelmia.

Hänelle tasa-arvo ja yhdenvertaisuus hyvinvointialueella tarkoittaa aktiivisia tekoja eriarvoisuuden poistamiseksi sekä päivittäispalveluita, joissa huomioidaan asiakaslähtöisyys.

- Varautumisen ja valmiuden näkökulmasta yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat Suomen monikulttuurisimmalla alueella muun muassa tasa-arvoista viestintää, jotta kriittiset tiedot välittyvät asukkaille niin päivittäisarjessa kuin häiriötilanteissa - myös muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.

- Yhteiskunnan sivistyksen mittana mainitaan usein se, kuinka se kohtelee heikoimpiaan. Tämä on tärkeä näkökulma myös, kun mietitään hyvinvointialueen toimintaa ja yhteistyötä eri yhdyspinnoille. Tasa-arvo ei ole naisasia, se on ihan kaikkien asia, tiivistää Jaana.

Jaakko Kiilunen työskentelee Keravan kaupungilla vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialalla erityissuunnittelijana.

- Työtehtäväni liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön koordinointiin Keravalla. Yksi sote-uudistuksen keskeisistä perusteista liittyy yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseen. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää kuulla ja kuunnella erilaisia näkökulmia. Siksi läheinen yhteistyö myös asukkaiden, asiakkaiden ja kansalaistoimijoiden kanssa on ensiarvioisen tärkeää.

Uskon, että kaikki asukkaat mukaan ottava hyvinvointialue on myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tukeva hyvinvointialue, Jaakko sanoo.

Riikka Liljeroos työskentelee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella päätöksenteon valmistelupäällikkönä. Hän vastaa hyvinvointialueen toimielinten toiminnan käynnistämisestä ja päätöksentekoprosesseista, asianhallinnasta sekä sopimussiirtojen valmistelusta.

Riikalle tasa-arvo ja yhdenvertaisuus merkitsevät vapautta – sitä, että meillä kaikilla olisi taustasta riippumatta yhtä hyvät mahdollisuudet elää ja toimia, sekä yhtäläinen arvo yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä.

- Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä parantaa palveluiden yhdenvertaisuutta ja saatavuutta. Olemme rakentamassa täysin uutta organisaatiota ja tämä antaa meille mahdollisuuden tehdä asioita rohkeasti uudella tavalla – rakentaa sellainen organisaatio, jossa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat huomioitu parhaalla mahdollisella tavalla niin henkilöstöasioissa, päätöksenteossa kuin palveluiden järjestämisessä, toteaa Riikka.

Toivotamme kaikille tasapuolisesti hyvää tasa-arvon päivää!

Avainsanat

HyvinvointialueSOTE-uudistus