Sote-palvelujen kehitys kantaa hedelmää

Uutinen

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa tehty työ on vienyt muun muassa perheiden palveluja sekä mielenterveys- ja päihdepalveluja eteenpäin Vantaalla ja Keravalla.

Leikkikaivuri sekä -kuorma-auto

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluja rakennetaan yhdessä

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveyspalvelujen käytäntöjä ja rakenteita Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta varten. Työ on aloitettu jo vuonna 2020 ja monet hankkeessa kehitetyt mallit ovat ehtineet jo juurtua Vantaan ja Keravan nykyisiin palveluihin.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut tutuiksi niin asiakkaille kuin työntekijöillekin

Hankkeen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisprojektissa on kehitetty Sininauhasäätiön Opas kadun kansalle -julkaisun innoittamana Vantaan ja Keravan tarpeisiin suunniteltua Opasta päihteiden käytöstä huolestuneille. Ensimmäinen versio oppaasta julkaistiin jo vuonna 2021 ja päivitetty painos on käytössä muun muassa Vantaan poliisivankilassa. Opas on suunniteltu kevyeksi ja taskukokoiseksi palvelukartaksi, josta lukija saa nopealla vilkaisulla tiedon eri päihteiden käyttäjille suunnatuista tukipalveluista sekä niiden sijainneista. Oppaasta kerätään vielä palautetta, joka ohjaa kehittämistyön jatkoa.

Tutustu tarkemmin Oppaaseen päihteiden käytöstä huolestuneille Innokylästä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisprojektissa on myös työn alla mm. Terapiat etulinjaan -toiminnan käyttöönotto Vantaalla ja Keravalla, järjestöinfojen kokeilu terveysasemilla sekä mielenterveys- ja päihdekysymyksiin liittyvän osaamisen tuominen laajemmin yleisterveydenhuollon palveluihin erilaisilla koulutuksilla.

Kymmeniä uusia kohtaamispaikkoja Vantaalle ja Keravalle

Hankkeen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisprojektissa on ahkeroitu lapsiperheiden avointen kohtaamispaikkojen kehittämistyön parissa. Avoimen kohtaamispaikan tarkoitus on olla lapsiperheille suunnattu paikka, johon voi tulla vapaasti viettämään aikaa muiden perheiden kanssa. Kohtaamispaikoissa tarjolla on myös järjestöjen ja muiden alueen toimijoiden sekä kaupunkien työntekijöitä, jotka ovat valmiina tarjoamaan apua ja neuvontaa sitä tarvitseville perheille. Syksyn 2022 aikana kymmenet avoimet päiväkodit muuttuvat avoimiksi kohtaamispaikoiksi ja tavoitteena onkin luoda kohtaamispaikkojen verkosto Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Tutustu tarkemmin avointen kohtaamispaikkojen malliin Innokylästä. Voit myös tutustua Avoimiin kohtaamispaikkoihin Sotenuotiolla-podcastin jaksosta Spotifysta.

Lue uutinen Koivukylän avoimen kohtaamispaikan TerveSos-palkinnosta Vantaan verkkosivuilta.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisprojektissa on myös muun muassa tuotu kehittäjätoimintaterapeutteja Vantaan ja Keravan alakouluihin sekä päiväkoteihin ja kuvattu erotilanteen palveluja Vantaan verkkosivuille.

Tutustu tarkemmin kehittäjätoimintaterapeuttien työhön Vantaan verkkosivuilta.

Lisäksi hankkeen muissa kehittämisprojekteissa on tehty työtä esimerkiksi chat-palvelujen kehittämisen, Kela-yhteistyön, laadun ja vaikuttavuuden seurannan sekä hoitaja-lääkäri-työparimallin parissa.

Kesän ja syksyn aikana Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen kehittämistyö nivoutuu entistä vahvemmin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelutyöhön. Monet hankkeessa kehitetyt toimintamallit saattavatkin päätyä osaksi hyvinvointialueen peruspalveluja.