Ostopalveluntuottajat: Lisää dialogisuutta ja osallistamista

Uutinen

Asiasanat

Yhteistyökumppanit

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue toteutti, osana tuottajaohjauksen ja -valvonnan kehittämishanketta, ostopalvelutuottajille suunnatun etätyöpajan ja sähköisen kyselyn loppukeväästä 2022. Työpajassa ja kyselyssä kuultiin palveluntuottajien näkemyksiä ja toiveita tulevaan yhteistyöhön liittyen.

.

Palveluntuottajat toivovat, että heitä osallistetaan entistä enemmän yhteistyössä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue toteutti, osana tuottajaohjauksen ja -valvonnan kehittämishanketta, ostopalvelutuottajille suunnatun etätyöpajan ja sähköisen kyselyn loppukeväästä 2022. Työpajassa ja kyselyssä kuultiin palveluntuottajien näkemyksiä ja toiveita tulevaan yhteistyöhön liittyen.

Etätyöpajaan osallistui noin 20 palveluntuottajaa. Sähköiseen kyselyyn saatiin vastauksia 51. Sekä tuottajatyöpaja että -kysely saivat paljon kiitosta osallistujilta ja vastaajilta. ​

Suurin osa oli täysin tai osittain tyytyväinen palveluntuottajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja palveluntuottajien saamaan tukeen. Kyselyssä 62 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että palveluntuottajien kanssa tehdään riittävästi yhteistyötä Vantaalla ja/tai Keravalla.

Vastaajista 58 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että palveluntuottajat saavat riittävästi tukea Vantaalta ja/tai Keravalta. ​

Säännölliset tapaamiset palvelunjärjestäjän, ja mahdollisesti muiden palveluntuottajien kanssa, koettiin toimiviksi yhteistyökeinoiksi. Erityisesti Vantaan palveluntuottajaseminaarit koettiin toimivina, jo toteutuneina keinoina. ​

Suurin osa vastaajista ja osallistujista toivoi enemmän yhteistyötä, avoimuutta ja dialogisuutta palvelunjärjestäjän ja tuottajan välillä. Palveluntuottajat toivovat, että heitä osallistettaisiin enemmän, ja heidän osaamistaan hyödynnettäisiin laajemmin. ​Hyvinvointialueelta palveluntuottajat toivovat säännöllistä tiedottamista, mm. tulevaisuuden muutoksiin ja tarpeisiin liittyen. 

Palveluntuottajat korostivat asiakasta kaiken toiminnan keskiössä. Lisäksi toivottiin, että palveluntuottajan ja hyvinvointialueen yhteistyö mahdollistaa palveluiden järjestämisen niin, että vältetään turhaa ja päällekkäistä työtä​.

Palveluntuottajat haluavat olla aidosti osa hyvinvointialueen palvelujärjestelmää. He toivovat yhdenvertaisia ja yhteneväisiä toimintatapoja hyvinvointialueella (esim. nykyisellään sopimusten sisällöt vaihtelevat kunnittain).

Lisäksi palveluntuottajat toivovat hyvinvointialueilla määriteltyjä yhteyshenkilöitä, jotta heillä on selkeä tieto, kehen olla yhteydessä missäkin asiassa. ​
Kiitämme kaikkia työpajaan osallistuneita ja kyselyyn vastanneita! Saimme paljon hyviä kehitysideoita, ja ne tullaan huomioimaan hyvinvointialuevalmistelussa, kun mietitään hyvinvointialueen tuottajaohjauksen ja -valvonnan tulevaisuuden suuntaviivoja.​
 

Lisätietoja

Hanne Nyfors

VAKE
Erityisasiantuntija
hannele.nyfors@vantaa.fi

Avainsanat

HyvinvointialueVerkostotPalveluntuottajat