Millainen on VAKE asiakkaan ja työntekijän silmissä?

Uutinen

Asiasanat

Asukkaat

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen brändiä ja työnantajakuvaa on työstetty jo pitkälle. Työ jatkuu elokuussa.

Hyvinvointialueen viestinnän ja HR:n väkeä pöydän ympärillä brändityöpajassa.

Brändityöpaja järjestettiin Viestintätoimisto Drumin tiloissa 18. toukokuuta.

Brändityö on yksi hyvinvointialuevalmisteluun olennaisesti liittyvistä tehtävistä. Sillä määritellään hyvinvointialueen viestintää; äänensävyä, luonnetta, tapaa puhutella asiakkaita.

VAKE:ssa brändityö aloitettiin vuoden 2022 helmikuussa. Yhteistyökumppaniksi valikoitui helsinkiläinen viestintätoimisto Drum, jolla on laaja kokemus sekä yksityisten että julkishallinnollisten organisaatioiden brändi- ja työnantajakuvatyöstä. Pohjimmiltaan brändityöllä on haettu vastausta kysymykseen: Millainen on Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) asiakkaan silmissä? Miten se koetaan?

Brändi-identiteetin lisäksi Drumin kanssa työstetään VAKE:n työnantajakuvaa. Työnantajakuvatyö tukee rekrytointiviestintää, ja pyrkii parantamaan hyvinvointialueen henkilöstön veto- ja pitovoimaa. Lisäksi nykyisten työntekijöiden keskuudessa halutaan vahvistaa tunnetta pysyvyydestä muutoksen keskellä. VAKE rekrytoi uutta työvoimaa heti syksyllä 2022, joten työnantajakuvan työstäminen ennen kesälomien alkua oli aikataulullisesti johdonmukaista.

Brändi- ja työnantajakuvatyötä on tehty rinta rinnan strategian valmistelun kanssa. Hyvinvointialueen strategia toimii perustana ja johtotähtenä sekä brändi-identiteetille, että työnantajakuvalle. Yhteistyöllä on varmistettu, että kaikki kolme ovat linjassa keskenään.

Elokuun alussa Drum esittelee brändiä ja työnantajakuvaa hyvinvointialueen fuusiojohtoryhmälle. Siitä ne siirtyvät VAKE:n johtoryhmän hyväksyttäväksi, sekä aluehallituksen strategisen neuvottelukunnan käsittelyyn. Tavoitteena on, että brändi-identiteetti ja työnantajakuva ovat saaneet hyvinvointialueen johdon hyväksynnän, ja ovat valmiit käyttöön heti syksyllä 2022.

Jo tässä vaiheessa lanseeraamme kuitenkin ensimmäiset valmistelu-uunista ulos tulleet häshtägit.

Tästä on hyva jatkaa.

#vakehyva #hyvantekijät

Avainsanat

Hyvinvointialue