Etä- ja mielenterveyspalvelut kehittämiskohteina Vantaalla ja Keravalla

Uutinen

Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluissa kehitetään mm. kotiin annettavia etäpalveluja sekä mielenterveyspalveluja. Hyvinvointialueen palvelujen suunnittelu on jo pitkällä.

Kolme henkilöä käyttää puhelimia ja hymyilee

Toimivat etäpalvelut tekevät sote-palveluissa asioinnista sujuvaa.

Kotihoidon etäpalveluihin panostetaan Vantaalla ja Keravalla

Vantaan ja Keravan kotiin annettavissa palveluissa kehitetään etäpalveluja vuosien 2022 ja 2023 aikana. Kehittämistyön tavoitteena on, että jatkossa tarjolla olisi perinteisten kotihoidon käyntien lisäksi videovälitteisiä etäkotihoidon käyntejä sekä asiakkaiden tarpeiden pohjalta perustettavia etäryhmiä, kuten yksinäisyyden tunteen vähenemiseen pyrkiviä yhteisöllisiä tuokioita.

Etätapaamisen toteuttaminen on suunniteltu asiakkaalle mahdollisimman helpoksi, eikä laitteen käyttö vaadi asiakkaalta juurikaan teknistä osaamista. Helppokäyttöinen tablet-tietokone tuodaan ja asennetaan asiakkaan kotiin käyttövalmiiksi, ja asiakkaan halutessa videoyhteys voidaan avata sovittuna aikana hoitajan toimesta. Etäpalvelu on turvallista toteuttaa, sillä asiakkaan tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja yhteydet ovat suojattuja.

Etäpalvelut on tarkoitettu kotihoidon asiakkaille ja omaishoitoperheille, joiden arvioidaan hyötyvän palvelusta. Etäkotihoito on perinteisten kotihoidon käyntien tavoin asiakkaan tarpeisiin sekä hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuvaa maksullista palvelua. Etäkäynnillä asiakasta ohjaavat osaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, ja aina tarvittaessa asiakkaan luokse tehdään myös perinteinen kotihoidon käynti.

Hanke on siirtynyt kevään suunnitteluvaiheesta Länsi-Vantaalla aloitettuun pilottiin, jossa yhdessä asiakkaiden kanssa kerätään kokemuksia etäpalvelujen toteuttamisesta. Syksyllä hanke laajenee muille alueille, jotta etäpalvelut tulisivat kaikkien niistä hyötyvien asiakkaiden saataville.

Vantaan ja Keravan etäpalvelujen kehittämistyö on osa kansallista Tulevaisuuden kotona asumista tukevien palvelujen hanketta sekä Tulevaisuuden Sote-keskus -ohjelmaan liittyvää Vantaa-Kerava -sote: Asukkaan asialla -hanketta, jossa kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluita Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta varten.

Asukkaan asialla -hanke mukana fuusiotyössä, palvelujen kehitys jatkuu

Vantaan ja Keravan sote-palvelujen kehitys- ja yhteensovittamistyö jatkuu Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa kesälomien jälkeen. Hanke on vahvasti mukana fuusiotyössä, jossa Vantaan ja Keravan nykyisistä sote-palveluista kootaan yhteinen kokonaisuus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Fuusiotyössä on kevään aikana mm. yhdenmukaistettu palvelukuvauksia ja suunniteltu tulevaa hyvinvointialueen organisaatiokaaviota. Työn edetessä syksyllä päästään yhä konkreettisempiin kysymyksiin hyvinvointialueen valmistelun lähestyessä maaliaan.

Fuusioryhmätyön lisäksi hankkeessa tehtävä kehitystyö jatkuu syksyllä. Sosiaalihuollon palveluissa käyttöön otettua segmentointityötapaa aletaan kokeilla myös terveydenhuollon palveluissa, yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä KELA:n kanssa tiivistetään ja avointen kohtaamispaikkojen mallia kehitetään edelleen.

Syksyllä Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluissa käynnistyy myös mielenterveyspalvelujen saatavuutta parantavan Terapiat etulinjaan -toimintamallin käyttöönotto. Toimintamallin tavoitteita ovat mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöiden kouluttaminen eri interventiomenetelmiin sekä digitaalisten mielenterveyspalvelujen kehittäminen.

Lisätietoa Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeesta löydät Vantaan verkkosivuilta.

Lisätietoja

Petra Blom-Toivonen

Vantaan ja Keravan etäpalvelujen kehittämishanke
Projektipäällikkö
040 704 7054 petra.blom-toivonen@vantaa.fi

Marja Veikkolainen

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hanke
Hankepäällikkö
040 593 9201 marja.veikkolainen@vantaa.fi