Asukkaat kertoivat toiveistaan hyvinvointialueelle, asiakasmaksut valmisteluun

Uutinen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaat ja järjestöt kertoivat toiveistaan, aluevaltuusto päätti asiakasmaksujen valmistelusta, hyvinvointialueen järjestöinfo kesäkuussa.

Kaksi aikuista ulkoilee lasten kanssa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta toivotaan toimivia lähipalveluja

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaille sekä alueen järjestöille toteutettiin huhtikuussa 2022 kysely sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista sekä toiveista hyvinvointialueelle. Kyselyyn vastasi yhteensä 1001 alueen asukasta sekä järjestöjen edustajaa. 

Vastauksissa korostuivat toiveet lähipalveluista, nopeasta palveluihin pääsystä sekä toimivista yhteydenottokanavista. Vastausten painotukset vaihtelivat hieman vastaajien ikäryhmien sekä asuinpaikkojen mukaan, mutta samat teemat nousivat esiin kaikissa vastaajaryhmissä. 

Hyvinvointialueuudistuksessa nähtiin kyselyn vastaajien kesken mahdollisuuksia palvelujen kehitykseen sekä epäkohtien korjaamiseen, mutta palvelujen keskittäminen ja liika tehostaminen arvelluttivat. 

Lue uutinen asukas- ja järjestökyselystä Vantaan verkkosivuilta. 

Hyvinvointialueen asiakasmaksut valmisteluun 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto keskusteli 31.5.2022 pidetyssä kokouksessaan vilkkaasti asiakasmaksujen linjauksista. Lopulta asukasmaksujen asiakasmaksujen valmistelun yleisiksi lähtökohdiksi valittiin hyvinvointialueen taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Aluevaltuusto päätti aloittaa selvitysten valmistelun mm. lapsiperheiden kotipalvelujen maksuttomuudesta ja vuoden 2023 asiakasmaksuhinnasto tuodaan aluehallituksen päätettäväksi syksyllä 2022. 

Lisäksi aluevaltuuston kokouksessa päätettiin mm. Keski-Uudenmaan pelastuslautakunnan puheenjohtajasta sekä ateria-​ ja puhtauspalveluiden liiketoimintakaupasta Vantaan tukipalvelut Vantti Oy:n ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen välillä. 

Lue uutinen aluevaltuuston kokouksesta Vantaan verkkosivuilta. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen järjestöinfo 14.6. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kutsuu alueen sosiaali- ja terveysalan järjestöt infotilaisuuden tiistaina 14.6. klo 17–19. Infotilaisuudessa kerrotaan  HYTE-, osallisuus- ja järjestöyhteistyön valmistelun etenemisestä sekä järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista siihen. Lisäksi tilaisuuteen osallistuvilla järjestöjen edustajilla on mahdollisuus kertoa ajatuksiaan hyvinvointialueen valmistelusta sekä siihen osallistumisesta. 

Lue uutinen järjestöinfosta Vantaan verkkosivuilta. 

Avainsanat

HyvinvointialueSOTE-uudistusOsallisuusAsiakasmaksut