Asiakasmaksut herättivät aluevaltuustossa vilkasta keskustelua

Uutinen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui tiistaina 31.5.

Aluevaltuusto koolla Vantaan kaupungintalon valtuustosalissa

Aluevaltuusto kokoontui jälleen Vantaan kaupungintalolle

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui tiistaina 31.5. Vantaan kaupungintalolle, käsittelemään muun muassa hyvinvointialueen hallintosäännön päivitystä sekä asiakasmaksujen perinnän yleisiä periaatteita.

Hyvinvointialueen palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä periaatteista päättäminen

Eniten keskustelua herätti esityslistan ensimmäinen kohta asiakasmaksujen yleisistä periaatteista. Valtuutetut pitivät aiheesta lukuisia puheenvuoroja, joissa otettiin kantaa muun muassa sosiaaliseen yhdenvertaisuuteen; vähävaraisten oikeuteen saada terveydenhuoltoa, sekä hyvinvointialueen talouden sallimaan liikkumatilaan maksuja määritettäessä.

Ensimmäisenä päätöskohtana aluevaltuusto päätti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiakasmaksujen valmistelun yleisenä lähtökohtana olevan hyvinvointialueen taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys,​ jota seurataan ja analysoidaan vuosittain.

Kaikki päätöskohdat ovat kokonaisuudessaan luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolta https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiakasmaksujen määrittely toteutetaan aluevaltuuston määrittelemien yleisten perusteiden pohjalta. Asiakasmaksuhinnasto 2023 tuodaan aluehallituksen päätettäväksi syksyllä 2022 vaikuttamistoimielinten lausuntokierroksen jälkeen. 

Hyvinvointialueen hallintosäännön päivittäminen 31.5.2022 lukien

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ovat molemmat hyväksyneet Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii 1.1.2023 alkaen näiden kahden hyvinvointialueen alueella.

Yhteistoimintasopimuksen hyväksymispäätösten seurauksena on kunkin hyvinvointialueen hallintosääntöä päivitettävä yhteistoimintasopimuksessa sovittua vastaavaksi.

Aluevaltuusto hyväksyi hallintosäännön päivittämisen yksimielisesti ilman keskustelua, aluehallituksen päätösesityksen mukaisesti.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosääntöön lisätään mm. maininta pelastustoimesta hyvinvointialueen tehtävänä; maininta pelastuslautakunnan muodostamisesta sekä maininta pelastuslautakunnan tehtävistä. Yksityiskohtainen selostus hallintosäännön päivityksistä löytyy päätössivustolta https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuslautakunnan vaali

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen kohdassa 6 on sovittu,​ että pelastuslaitoksen hallintoa varten Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto asettaa aina toimikaudekseen pelastuslautakunnan,​ joka toimii Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen alaisuudessa. Pelastuslautakunta toimii Vantaan ja Keravan, sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisenä toimielimenä.

Aluevaltuusto toimitti aluehallituksen esityksen mukaisesti pelastuslautakunnan vaalin, jossa valittiin kahdeksan jäsentä ja puheenjohtaja. Pelastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Mika Kasonen (kok.).

Pelastuslautakunnan kokoonpano on luettavissa kokonaisuudessaan päätössivustolla https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI.

Vantti Oy:n liiketoimintakauppa ja liikkeenluovutus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle

Vantaan kaupungin ateria- ja​ puhtauspalvelut tuottaa tällä hetkellä pääosin Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama in-​house yhtiö Vantaan tukipalvelut Vantti Oy. Keravan kaupungin osalta nämä palvelut on tuottanut kaupungin oma kaupunkitekniikan toimiala.

Jotta Vantti Oy:n jatkaminen hyvinvointialueen palvelutuottajana olisi mahdollista, se vaatisi omistajuuden laajentamisen yhtiössä,​ sillä in-​house aseman säilyttämiseksi ulosmyynti ei-​omistajille on rajattua.

Vantaan kaupunki ei kuitenkaan ole halukas jakamaan Vantti Oy:n omistajuutta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointialueen on tämän pohjalta järjestettävä nämä palvelut uudella tavalla.

Valtuustosalissa käytiin vilkasta keskustelua ateria- ja puhtauspalveluiden tehdystä kilpailutuksesta, henkilöstön asemasta suunnitellussa sopimuksessa sekä valmistelun avoimuudesta. Moni valtuutettu ilmaisi huolensa siitä, että päätöksentekoa leimaa kiire.

Aluevaltuusto hyväksyi puheenvuorojen päätteeksi sopimuksen ateria-​ ja puhtauspalveluiden liiketoimintakaupasta Vantaan tukipalvelut Vantti Oy:n ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen välillä​.

Valtuusto hyväksyi lisäksi sopimuksen henkilöstön siirtymisestä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelukseen, ja totesi, että henkilöstönsiirtosopimus ja liiketoimintakauppasopimus muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden.

Aluevaltuusto päätti myös tarvittaessa valtuuttaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintovalmistelujohtajan neuvottelemaan Vantaan kaupungin kanssa mahdollisista sopimusmuutoksista.

Kokouksen päätteeksi aluevaltuusto hyväksyi syksyn 2022 kokousaikataulun. Aluevaltuuston kokoukset ovat 30.8., 27.9., 22.11. ja 20.12. Syyskuun 6.–7. aluevaltuusto kokoontuu kaksipäiväiseen talous- ja strategiaseminaariin.

Kokouksen pöytäkirja liitteineen on luettavissa 7.6. alkaen hyvinvointialueen päätössivustolla.

 

Lisätiedot: Hallinnon valmistelujohtaja Mikko Hokkanen, mikko.hokkanen@vantaa.fi

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue vastaa Vantaan ja Keravan kaupunkien sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialue palvelee noin 275 000 asukasta, ja työllistää noin 4 300 työntekijää. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jossa istuu 69 vaaleilla valittua aluevaltuutettua.

Avainsanat

Hyvinvointialue