Aluevaltuusto hyväksyi strategian ja suuntaviivat Suomen parhaan hyvinvointialueen rakentamiselle

Uutinen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue toteuttaa jo vuonna 2023 kunnianhimoista tavoitetta: palveluihin pääsy nopeutuu, vetovoima työnantajana kasvaa

Animoitu kuva miehestä puun alla

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuestrategian kokouksessaan tiistaina 22. marraskuuta. Strategia ohjaa koko hyvinvointialueen toimintaa ja määrittelee tavoitteet, joiden toteutumiseksi hyvinvointialueella tehdään työtä 1.1.2023 alkaen.

Strategia luo myös arvopohjan toiminnalle, ja vastaa kysymykseen: Millainen hyvinvointialue haluamme olla?  

 

Tahdomme olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Arvot, joihin uskomme ovat oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja rohkeus.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategia   

Strategiaan on nostettu viisi keskeistä näkökulmaa, joissa hyvinvointialueen tulee onnistua, ja jotka heijastavat hyvinvointialueen arvoja. Ne ovat: 

  • 1. Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta  
  • 2. Parannamme palveluita 
  • 3. Arvostamme henkilöstöämme  
  • 4. Toimimme yhdessä 
  • 5. Huolehdimme kestävästä taloudesta 

Tavoitteita määrittävät myös palvelulupaus vuodelle 2023 sekä visio vuoteen 2030.  

Visio on seuraava: Vuonna 2030 asukkaiden hyvinvointi ja tyytyväisyys palveluihin ovat valtakunnallisesti korkeimmat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Palveluja on uudistettu rohkeasti tietoa hyödyntäen ja asukkaita ja kumppaneita kuullen. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on työpaikkana halutuin hyvinvointialue. 

Palvelulupaus vuodelle 2023 taas kuuluu seuraavasti: Vuonna 2023 hyvinvointialueella asukkaat pääsevät palveluihin nykyistä nopeammin ja alueen vetovoimaisuus työnantajana on parantunut huomattavasti. 

Tiistaisessa aluevaltuustossa poliitikot kiittivät strategiaa siitä, että se tarjoaa työkaluja parantaa henkilöstön saatavuutta sekä veto- ja pitovoimaa.

Poliitikkojen yksimielinen näkemys oli, että nimenomaan henkilöstö on hyvinvointialueen menestykselle kriittinen voimavara - ja vain henkilöstö voi viime kädessä mahdollistaa palvelulupauksen täyttymisen. 

Hyvinvointialueen strategiaan pääsee tutustumaan tästä  linkistä: https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/sites/default/files/document/Vakehyva_Strategia_hyv%C3%A4ksytty.pdf  

Avainsanat

Hyvinvointialue