Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin asetettu

Tiedote

Vantaan kaupunki, Keravan kaupunki, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Kårkullan kuntayhtymä ja Eteva kuntayhtymä ovat sopineet valmisteluelimen asettamisesta.

Vantaan kaupunki, Keravan kaupunki, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Kårkullan kuntayhtymä ja Eteva kuntayhtymä ovat sopineet tulevaa Vantaa–Kerava-hyvinvointialuetta valmistelevan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta.

Asettamispäätös tehtiin Vantaan kaupunginhallitusten 9.8. pidetyssä kokouksessa muiden osapuolten suostumuksella.

1.7.2021 voimaan astuneen Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimen uudistamista koskevan lainsäädännön mukaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallinto on aloittanut toimintansa.

Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava välittömästi lainsäädännön voimaantultua väliaikaisen valmisteluelimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimen. Uudenmaan hyvinvointialuilla väliaikaisessa toimielimessä ei ole kuitenkaan HUS-sairaanhoitopiirin edustajaa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toimijat ovat antaneet suostumuksensa sille, että Vantaan kaupunki asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmisteluun.

Vantaan kaupunki, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja Keravan kaupunki ovat nimenneet omat edustajansa toimielimeen. Kårkullan kuntayhtymä ja Eteva eivät halunneet nimetä edustajaa toimielimeen, mutta he ovat esittäneet toivomuksen, että heidän edustajiaan kuullaan asiantuntijajäseninä erityishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet

  • Timo Aronkytö, Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja (varajäsenenään terveyspalvelujen johtaja)
  • Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vantaan vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja (varajäsenenään perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja)
  • Hanna Ormio, Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimialan hallintojohtaja (varajäsenenään kaupunginlakimies).
  • Olli Huuskonen, Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja (varajäsenenään talousjohtaja)
  • Hanna Mikkonen, Keravan perheitä tukevien palveluiden johtaja (varajäsenenään arjessa selviytymistä tukevien palveluiden johtaja)
  • Jarno Moisala, Keravan kaupunginsihteeri (varajäsenenään kaupunginkamreeri)
  • Jyrki Landstedt, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja (varajäsenenään riskienhallintapäällikkö)

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee itse keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Vantaan kaupunginhallituksen 9.8.2021 kokouksen päätös väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta.

Vantaan kaupunginjohtajan päätös Vantaan kaupungin edustajien nimeämisestä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen.

Vantaa-Kerava hyvinvointialue

Lisätietoja

Timo Aronkytö

apulaiskaupunginjohtaja
09 8392 2800 timo.aronkyto@vantaa.fi

Avainsanat

HyvinvointialueHallinto