Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen järjestöavustusperiaatteet on hyväksytty

Tiedote

Vantaan ja Keravan kaupungit sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue avustavat jatkossa yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa tukevia järjestöjä. Hyvinvointialueen järjestöavustusten haku pyritään avaamaan marraskuun 2022 puolivälissä.

Henkilö puhuu toiselle

Järjestöavustuksilla tuetaan monenlaista hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Jatkossa kunnat ja hyvinvointialueet tekevät yhdessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ja tukevat myös alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä. Järjestöille myönnettävät järjestöavustukset ovat eräs keino toiminnan tukemiseen.

Linjaus avustusten jakamisesta ja hyvinvointialueen alustavat avustusperiaatteet valmisteltiin toukokuussa yhteistyössä Keravan, Vantaan ja hyvinvointialueen sekä järjestöedustajien kanssa. Linjausehdotus ja hyvinvointialueen alustavat periaatteet käsiteltiin Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Vantaan ja Keravan kaupunkien johtoryhmissä toukokuussa.​Johtoryhmät linjasivat kokouksissaan, että jatkossa sekä hyvinvointialue että kunnat avustavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa tukevia järjestöjä yhdessä sovitun linjauksen perusteella. 

Alustavien avustusperiaatteiden pohjalta muodostettiin syksyn alussa tarkempi ehdotus avustusperiaatteista. Avustusperiaateluonnos oli kommentoitavana syyskuussa hyvinvointialueen fuusioryhmillä, Vantaan ja Keravan kaupungeilla sekä hyvinvointialueen järjestöjen kehittämisryhmällä. Avustusperiaateluonnosta esiteltiin myös lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksessa. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 5.10. kokouksessaan hyväksyä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan myönnettävien avustusten avustusperiaatteet.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen avustusperiaatteissa avustukset jakautuvat kahteen avustuslajiin: toiminta-avustuksiin ja kumppanuusavustuksiin. Avustuksia myönnetään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella toimiville rekisteröidyille, yleishyödyllisille yhdistyksille ja muille yhteisöille tai toispaikkakuntalaisille rekisteröidyille, yleishyödyllisille yhdistyksille ja yhteisöille, mikäli niiden avustettava toiminta kohdistuu keravalaisiin ja vantaalaisiin. Toiminta-avustusta voidaan myöntää myös rekisteröimättömille yhdistyksille ja toimintaryhmille.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevan avustettavan toiminnan tulee edistää hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden toteutumista, tukea ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä olla lähtökohtaisesti avointa sekä vantaalaisille että keravalaisille asukkaille ja / tai asiakkaille. Avustuksen saajalla tulee olla käytössä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemusta. Avustuksen saajan tulee lisäksi osoittaa näyttöä kohderyhmälle suunnatusta vaikuttavasta toiminnasta ja kohderyhmän osallistamisesta toiminnan kehittämiseen. Avustuksen saajalla tulee olla myös valmius toimia yhteistyössä hyvinvointialueen palvelujen, verkostojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Seuraavaksi hyvinvointialueella valmistellaan avustusten hakuun liittyvät ohjeistukset ja lomakkeet. Tavoitteena on se, että lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päättäisi 9.11. kokouksessaan avustushaun avaamisesta. Näin ollen avustusten haku voisi käynnistyä marraskuun puolivälissä. Syksyn aikana varataan talousarviovalmistelussa avustusmääräraha. Avustusten myöntämisessä tehdään hyvää yhteistyötä Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa. 

Lue lisää aluehallituksen kokouksesta verkkosivuiltamme.

Voit tutustua aluehallituksen kokouksen materiaaleihin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päätösarkistosta.

Lisätietoja

Pia Tasanko-Lavikainen

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hanke
Erityisasiantuntija
040 772 4468 pia.tasanko-lavikainen@vantaa.fi

Avainsanat

HyvinvointialueSOTE-uudistusOsallisuusAvustukset