Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus linjasi rekrytoinneista

Tiedote

Asiasanat

SosiaalipalvelutTerveys

Rekrytointiperiaatteet puhuttivat keskiviikkona 27.4. kokoontunutta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitusta.

Aluehallitus vahvisti rekrytointiperiaatteet hyvinvointialueen virkojen ja tehtävien täytössä. Poikkeuksena kuitenkin aluevaltuustossa valittavat toimialajohtajat, joille tulee johtajasopimukset ja aina julkinen haku.
Virkojen ja tehtävien täytössä noudatetaan periaatetta, jonka mukaan ensin suoritetaan sisäinen haku liikkeenluovutuksen piirissä olevan henkilöstön keskuudessa. Rekrytointiperusteena ovat kelpoisuusehdot sekä hakijoiden ansio- ja soveltuvuusvertailu etukäteen virkaan tai tehtävään tehdyn osaamisprofiilin perusteella. Valittavilla henkilöillä tulee olla aidosti osaaminen tehtävään. Jos sisäisellä haulla ei löydy sopivaa henkilöä tehtävään, voidaan rekrytointi suorittaa ulkoisella haulla. 

Aluehallitus päätti julistaa toimialajohtajien virat haettaviksi. Avoimina ovat lasten, nuorten ja perheiden palvelujen, aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen, vanhusten palvelujen, terveydenhuollon palvelujen sekä konsernipalveluiden toimialajohtajan virat. Viran täyttämisessä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa, ja virkojen täyttö aloitetaan sisäisen haun kautta. 

Aluehallitus päätti myös, että lastensuojelun ympärivuorokautisten palveluiden hankinta ajalle vuoden 2023 alusta vuoden 2026 loppuun toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Helsingin kaupunki julkaisee hankintaa koskevan tarjouspyynnön sisältäen kilpailutuksen laadun, hinnan sekä vaikuttavuuden ja vastaa kilpailutusprosessin vetämisestä. Kaikki mukana olevat hyvinvointialueet tekevät omat sopimukset asiaa koskien.

Aluehallitus hyväksyi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tietoturva- ja tietosuojapolitiikan. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka sisältää tavoitteet, periaatteet, vastuut ja toimintatavat, jotka ohjaavat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toimintaa tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa. Tietoturva- ja suojapolitiikka on ylin tietoturvaa ja tietosuojaa ohjaava dokumentti organisaatiossa. Tietoturva- ja tietosuojapolitikkaa täydentävät hyvinvointialueen yleiset tietoturva- ja tietosuojaohjeet sekä toimialojen omat tarkentavat tietoturva- ja tietosuojaohjeet.

Aluehallitus hyväksyi muut asiat esitysten mukaisesti.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liitetiedostoihin.