Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus linjasi isoja kokonaisuuksia

Tiedote

Asiasanat

SosiaalipalvelutTerveys

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus näyttää vihreää valoa Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimukselle

Yhteistoimintasopimuksessa määritetään mm. yhteisen pelastuslautakunnan jäsenten lukumäärä ja sen tehtävät sekä hyvinvointialueiden maksuosuuksien perusteet yhteisestä pelastuslaitoksesta. Yhteinen pelastuslaitos tehostaa pelastustoimen voimavarojen käyttöä, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä säästää kustannuksia. Yhteisen pelastuslaitoksen ylimpänä pelastusviranomaisena toimii monijäseninen yhteistoimintaelin, pelastuslautakunta. Pelastuslaitosten yhteistoimintasopimuksen hyväksymisestä päättää aluehallituksen esityksen pohjalta aluevaltuusto.

Aluehallitus päätti, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle hankittavat ateria- ja puhtauspalvelut kilpailutetaan kevään 2022 aikana

Kilpailutuksen tarkoituksena on varmistaa hyvinvointialueen taloudellinen etu siten, että palvelujen järjestämisvastuun turvallinen siirtymä vuoden 2023 alusta kunnilta hyvinvointialueelle ei vaarannu.  Vantaan kaupungin ateria-, puhtaus- ja kiinteistötukipalvelut tuottaa pääosin kaupungin täysin  omistama in-house yhtiö Vantti Oy. Hankinta pyritään toteuttamaan siten, että Vantin työntekijät voisivat siirtyä hyvinvointialueen tulevan palvelutuottajan palvelukseen. Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ja kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on kilpailutettavan kokonaisuuden vertailuhinnaltaan halvin. 

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle HUS-yhtymän perussopimuksen hyväksymistä

Perussopimus on Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden välinen sopimus, jolla perustetaan HUS-yhtymä. Perussopimuksessa sovitaan muun muassa hyvinvointiyhtymän tehtävistä sekä talouden ja hallinnon tarkastukseen liittyvistä asioista. HUS-yhtymän tehtävät määrittyisivät perussopimuksen, sille laissa säädetyn järjestämisvastuun sekä Uusimaa-lain mukaisen järjestämissopimuksen kautta. Perussopimus tulee Uudenmaan hyvinvointialueiden aluevaltuustojen ja Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi huhtikuun aikana.  

Aluehallitus esittää valtuustolle useiden virkojen perustamista

Perusteilla on Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialan, Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimialan, Vanhusten palvelujen toimialan, Terveydenhuollon palvelujen toimialan sekä Konsernipalvelujen toimialan toimialajohtajien virat. Lisäksi esitykseen sisältyy pelastustoimen palvelujen toimialalle pelastusjohtajan viran perustaminen. 

Aluehallitus kokouksessaan myös hyvinvointialuejohtajan valintaa

Hallitus esittää, että aluevaltuusto suorittaa hyvinvointialuejohtajan virkavaalin.  
Aluevaltuusto käsittelee hyvinvointialuejohtajan valintaa 19.4.2022. Aluevaltuuston valtuustoryhmät saavat mahdollisuuden haastatella Huuskosta ja Aronkytöä  ennen aluevaltuuston kokousta. HR-valmistelujohtaja koordinoi haastatteluajankohdat valtuustoryhmille. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Esityslista kokonaisuudessaan: https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI

Avainsanat

Hyvinvointialue