Uusi HUS-yhtymä aloitti: Yhtymäkokous asetti hallituksen ja hyväksyi talousarvion vuodelle 2023

Tiedote

HUS-yhtymän ensimmäinen yhtymäkokous asetti hallituksen jäsenet ja nimesi sen puheenjohtajiston. Tiiviissä kokouksessaan 7.7.2022 yhtymäkokous asetti myös tarkastusvaliokunnan kokoonpanon, hyväksyi talousarvioesityksen sekä HUS-yhtymän hallintosäännön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden uudistukseen liittyen HUS-kuntayhtymän toiminta päättyy tämän vuoden lopussa. HUS-kuntayhtymä muuttuu HUS-yhtymäksi, joka aloittaa toimintansa 1.1.2023 alkaen.

HUS-yhtymän perussopimuksen 12 §:n mukaan HUS-yhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta johtaa yhtymähallitus. HUS-yhtymän hallituksessa on 17 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus kokoontuu ensimmäisen kerran 15.8. Sen puheenjohtajana toimii Risto Rautava.

Tarkemmat tiedot saat yhtymäkokouksen pöytäkirjasta HUS:n sivuilta.

Lisätietoja

Matti Bergendahl

HUS
Toimitusjohtaja

Haastattelupyynnöt: toimitusjohtajan sihteeri Kaarina Heikinheimo, puh. 050 427 9861

Avainsanat

Erikoissairaanhoito