Timo Aronkytö Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtajaksi

Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö

Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKEHYVA) aluevaltuusto piti 3. kokouksensa tiistai-iltana 19.4. Vantaan kaupungintalon valtuustosalissa.

Käsiteltävänä oli hyvinvointialueen tulevaisuuden kannalta merkittäviä asioita. Kenties merkittävin niistä oli Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtajan valinta.

Valintaa edeltävissä puheenvuoroissa korostettiin valittavan henkilön roolia hyvinvointialueen toimintakyvyn turvaamisessa ja kehittämisessä; muistutettiin hyvinvointialuejohtajan suuresta vastuusta, ja otettiin kantaa hyvinvointialuejohtajan palkkaan (15 500 €/kk + autoetu + puhelinetu).

Aluevaltuusto päätti puheenvuorojen jälkeen puheenjohtajan esityksestä suorittaa virkavaalin suljetulla lippuäänestyksellä.

Aluevaltuusto valitsi Timo Aronkydön Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtajaksi äänimäärällä 57. Olli Huuskonen sai 11 ääntä, ja Raija Saari yhden äänen.

Virkaan haki määräajan puitteissa yhdeksän henkilöä. Rekrytointiryhmä valitsi hakemusten perusteella jatkoon Timo Aronkydön ja Olli Huuskosen. Haastattelujen jälkeen rekrytointiryhmä päätti esittää aluehallitukselle, ja edelleen aluevaltuustolle, että hyvinvointialuejohtajaksi valitaan joko Aronkytö tai Huuskonen.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esityksen mukaisesti Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen.

Sosiaali-​ ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616/2021 tuli voimaan 1.7.2021.

Lain 58 §:n mukaan Vantaan ja Keravan sekä Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueiden tulee sopia 31.5.2022 mennessä nykyisen Keski-​Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstön,​ kaluston ja sopimusten siirtojen jakamisesta hyvinvointialueiden kesken.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on toiminut vuodesta 2004 saakka kahdeksan kunnan alueella (Vantaa,​ Kerava,​ Nurmijärvi,​ Tuusula,​ Järvenpää,​ Pornainen,​ Hyvinkää ja Mäntsälä) yhteisenä pelastuslaitoksena,​ Vantaan toimiessa isäntäkuntana.

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu pelastustoimen järjestämisestä siirtyy edellä mainituilta kahdeksalta kunnalta Vantaan ja Keravan sekä Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueille.

HUS-yhtymän perussopimus

HUS-yhtymän perussopimus herätti aluevaltuustossa vilkasta keskustelua, ja puheenvuoroja pidettiin lukuisia.

Suvi Karhu teki Pia Lohikosken, Tiina Tuomelan ja Tiina Keskimäen kannattamana aluehallituksen pohjaesitykseen muutosesityksen. Muutosesitystä perusteltiin sillä, että HUS-yhtymän ylimmäksi päättäväksi toimielimeksi esitetty yhtymäkokous ei edusta kokoonpanoltaan vaalituloksen mukaisia voimasuhteita.

Äänestyksessä aluehallituksen tekemä pohjaesitys tuli hyväksytyksi äänin 52–17.

HUS-yhtymän perussopimuksen hyväksyminen sinetöi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen HUS-yhtymän jäseneksi. Muita HUS-yhtymän jäseniä ovat Helsingin kaupunki ja muut Uudenmaan hyvinvointialueet.

HUS-yhtymä katsotaan perustetuksi, kun kaikki osapuolet ovat hyväksyneet perussopimuksen. Sopimuksessa sovitaan muun muassa HUS-yhtymän ylimmästä päättävästä toimielimestä, hallinnosta ja taloudesta.

HUS-yhtymä vastaa jatkossakin erikoissairaanhoidosta koko Uudenmaan alueella.

Linkki HUS:n tiedotteeseen HUS-yhtymän perussopimuksesta 31.3.2022: https://www.hus.fi/ajankohtaista/sote-uudistus-hus-yhtyman-perussopimus-lahti-paatettavaksi-valtuustoille

Päätökset liitteineen ovat luettavissa päätössivustolta https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI tiistaista 26.4.2022 alkaen. Esityslista on nähtävillä sivustolla jo nyt.

Lisätietoja

Mikko Hokkanen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Hallintovalmistelujohtaja
mikko.hokkanen@vantaa.fi

Avainsanat

Hyvinvointialue