Tiedote palvelualue- ja asiantuntijajohtajien valinnoista

Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on tehnyt päätöksiä palvelualuejohtajien valinnoista. Syyskuun loppupuolella alkaa ilmoittautumismenettely tehtäväalueiden päälliköiden tehtäviin.

Vesitorneja illalla

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelualuejohtajiksi 1.1.2023 lukien on valittu:

Terveydenhuollon palveluiden toimiala

 • Terveysasemapalvelut: Piia Niemi-Mustonen
 • Sairaalapalvelut: Pia Rantamäki
 • Suun terveydenhuollon palvelut: Helena Salusjärvi-Juopperi

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimiala

 • Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut: Mirja Varis
 • Perheitä tukevat palvelut: Reetta Voutilainen
 • Perheiden erityispalvelut: Saana Pukkio

Aikuissosiaalityön ja vammaisten palvelujen toimiala

 • Aikuissosiaalityön palvelut: Henna Kaukonen-Nyholm
 • Vammaispalvelut: Johanna Pulkkinen

Vanhusten palvelujen toimiala

 • Kotona asumisen palvelut: Aila Halonen
 • Hoiva-asumisen palvelut: Minna Nummi

Konsernipalveluiden toimiala

 • Järjestämisen tuki ja hankinnat: Nina Linja
 • Talous: Hanna Heinikainen

Vantaan ja Keravan toimialajohtajavalinnoista voit lukea täältä.

Taustaa palvelualuejohtajien rekrytointiprosessille

Valinnat toteutettiin ilmoittautumismenettelyn kautta. Ilmoittautuminen koski liikkeenluovutuksen piirissä olevaa henkilöstöä ja ilmoittautujilta edellytettiin vastaavan tai lähes vastaavan tasoisissa tehtävissä työskentelyä nykyorganisaatiossa.

Yhteensä ilmoittautujia oli 30. Kukin saattoi ilmoittautua enintään kolmeen virkaan ja lisäksi ilmoittautujan tuli kertoa prioriteettijärjestys, mikäli ilmoittautui kiinnostuneeksi useammasta kuin yhdestä virasta.

Valinnan perusteet

Valintojen perusteet:

 • on tehnyt aiemmin samantasoista tai lähes samantasoista / laajuista tehtävää
 • on kokemusta ao. palvelualueesta
 • soveltuvuus tehtävään

Hallintojohtajan rekrytointi jatkuu

Tällä valintakierroksella oli haettavana myös hallintojohtajan virka. Hallintojohtajan osaamisprofiilissa painotettiin erityisesti itsehallinnollisen hyvinvointialueen hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kriittistä roolia, päätöksentekoprosessin kokonaisvaltaista johtamiskokemusta, sekä useiden eri toimielinten toiminnan samanaikaista koordinointia. Sopivien hakijoiden puutteen ja toisaalta hakijoiden määrän vähyyden takia jätetään hallintojohtajan virka täyttämättä. Hallintojohtajan virka laitetaan ulkoiseen hakuun.

Asiantuntijajohtajien tehtävien täyttäminen

Hyvinvointialueen organisaation suunnittelussa oli alusta saakka mukana kolmen asiantuntijajohtajan tehtävät: johtava ylilääkäri, johtava hoitaja/hoitotyön johtaja sekä sosiaalityön johtavan asiantuntija. Johtavan ylilääkärin tehtävä on virkasuhteinen ja virka on perustettu aluehallituksessa. Muut edellä mainituista tehtävistä ovat työsuhteisia ja ne ovat odottaneet täyttöprosessissa, että koko asiantuntijatiimin perustehtävä sekä asiantuntijuuden että kehittämisroolin osalta selkiytyy.  Pääosin asia on nyt edennyt ja mahdollistaa tehtävien täytön. Sosiaalityön johtavan asiantuntijan tehtävä ja rooli on vielä valmistelussa.

Asiantuntijajohtajiksi 1.1.2023 lukien on valittu:

 • Johtava ylilääkäri: Olli Huuskonen määräaikaisena 1.9.-31.12.2022
 • Hoitotyön johtaja: Raija Hietikko 1.1.2023 lukien

Seuraava rekrytointikierros

Seuraava johtamistehtävien rekrytointikierros koskee tehtäväalueiden päälliköitä ja alkaa syyskuun loppupuolella. Siinä toteutetaan vastaavanlaista ilmoittautumismenettelyä kuin palvelualuejohtajien osalta.

Lisätietoja

Anne Sivula

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
HR-valmistelujohtaja
anne.sivula@vantaa.fi

Avainsanat

HyvinvointialueSOTE-uudistusRekrytointi