Syyskauden ensimmäisessä aluevaltuuston kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti sote-kiinteistöistä

Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui kesätauon jälkeen ensimmäiseen kokoukseensa Vantaan kaupungintalon valtuustosaliin tiistaina 30.8.

Aluevaltuutetut Vantaan valtuustosalissa

Aluevaltuutetut kokoontuivat Vantaan valtuustosaliin syyskauden ensimmäiseen kokoukseen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui kesätauon jälkeen ensimmäiseen kokoukseensa Vantaan kaupungintalon valtuustosaliin tiistaina 30.8.

Pykälällä 70 aluevaltuusto päätti hyväksyä lyhytaikaista rahoitusta varten perustettavaksi velkaohjelmaksi hyvinvointialuetodistusohjelman (sopimus hyvinvointialuetodistusten liikkeeseenlaskemista) Kuntarahoitus Oyj:n kanssa.

Aluevaltuusto päätti lisäksi vahvistaa hyvinvointialuetodistusohjelman limiitiksi, eli enimmäismääräksi 80.000.000,​00 euroa.

Pykälillä 71–74 aluevaltuusto päätti merkitä tiedoksi Vantaan kaupungin ja Keravan kaupungin selvityksen täydennykset liittyen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle siirtyvistä sosiaali- ja terveydenhuollon omaisuudesta, sopimuksista, toimitiloista ja asunnoista.

Erityisesti sote-kiinteistöjen kohtalo herätti valtuustosalissa vilkasta keskustelua. Valtuutetut pohtivat puheenvuoroissaan kiinteistöjen omistamisen ja vuokraamisen välistä dynamiikkaa. Esiin nousi huoli mahdollisesta tulevasta vuokrien noususta, sekä huoltovarmuuden toteutumisesta. Vastavuoroisesti salissa tuotiin esille kanta, että hyvinvointialueen ydintehtäviin ei kuulu kiinteistöjen hallinta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö kommentoi puheenvuoroja toteamalla, että tällä hetkellä hyvinvointialueen tilakeskus neuvottelee Vantaan ja Keravan kaupunkien vastaavien toimijoiden kanssa, ja tekee kiinteistöistä muun muassa kuntokartoituksia.

Kiinteistökysymys on Aronkydön mukaan asiantuntijoiden valmistelussa, ja se, kuten tulevat mahdolliset vuokrasopimukset, liittyvät kiinteästi myös strategiavalmisteluun. Aronkytö korosti, että tilanne etenee siinä aikataulussa, mikä on johdonmukaista.

Pykälällä 77 aluevaltuusto päätti hyväksyä hyvinvointialueen hallintosäännön päivittämisen 30.8. alkaen. Esitys hallintosäännön päivittämisestä löytyy kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä hyvinvointialueen päätössivustolta.

Kokouksen koko esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan päätössivustolla 6.9. klo 12 alkaen.

Lisätietoja

Timo Aronkytö

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Hyvinvointialuejohtaja
timo.aronkyto@vantaa.fi

Avainsanat

Hyvinvointialue