Palkkiot herättivät keskustelua aluevaltuuston 2. kokouksessa

Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui toiseen kokoukseensa tiistaina 29.3. Tunnelma Vantaan kaupungintalon valtuustosalissa tiivistyi hetkittäin, kun näkemyserot erityisesti luottamustehtävien hoidosta maksettavista palkkioista nousivat esiin.

Aluevaltuusto

Aluevaltuusto 29.3.2022

Pykälillä 22–27 aluevaltuusto valitsi jäsenet ja puheenjohtajiston seuraaville jaostoille: yksilöasioiden  jaosto; edunvalvontajaosto; lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto; aikuissosiaalityö- ja  vammaisjaosto; terveydenhuollon palvelut -jaosto; sekä vanhusten palvelut -jaosto. Jaostojen  kokoonpanot löytyvät päätössivustolta https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI.  

Erityisen vilkasta keskustelua nostatti hyvinvointialueen palkkio- ja matkustussääntöä koskeva  asiakohta, esityslistan § 29. Valtuutetut olivat erimielisiä siitä, mikä on kohtuullinen korvaus  luottamustehtävän hoitamisesta.  

Aluehallituksen pohjaesitys oli, että aluevaltuusto hyväksyy Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen  palkkio- ja matkustussäännön. Vasemmistoliiton Jussi Saramo teki Pia Lohikosken kannattamana  aluehallituksen pohjaesitystä vastustavan esityksen, jonka mukaan vuosipalkkioista olisi luovuttu kokonaan.  

Kokoomuksen Lauri Kaira teki pohjaesitykseen muutosesityksen, jolla vuosipalkkioita alennetaan 10  % seuraavilla: aluehallituksen jäsenet, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä aluevaltuuston  puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Lisäksi Luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkioihin  tehdään valtuuskauden lopussa 5 % indeksitarkistus, joka astuu voimaan seuraavan valtuustokauden alussa. 

Muutosesitys oli Kokoomuksen, SDP:n, Vihreiden, Perussuomalaisten, Keskustan, RKP:n, Liike Nytin ja Kristillisdemokraattien yhteinen. Se voitti äänestyksessä Vasemmistoliiton esityksen äänin 72–9 ja tuli lopulta hyväksytyksi yksimielisesti.                                                                                                     

Pykälillä 30–36 aluevaltuusto päätti hyväksyä Vantaan kaupungilta, Keravan kaupungilta, Keski- Uudenmaan pelastuslaitokselta, Eteva-kuntayhtymältä sekä Kårkulla-kuntayhtymältä Vantaan ja  Keravan hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyviksi ilmoitetut sopimukset, omaisuuden ja vastuut.   

Päätökset liitteineen ovat luettavissa päätössivustolta https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI tiistaista  15.3.2022 alkaen. Esityslista on nähtävillä sivustolla jo nyt.

Lisätietoja

Mikko Hokkanen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Hallintovalmistelujohtaja
mikko.hokkanen@vantaa.fi

Avainsanat

Hyvinvointialue