Ansökan om understöd för verksamhet som stöder social- och hälsovården i Vanda och Kervo välfärdsområde är igång 

Tiedote

Ansökningstiden av understöd för år 2023 är 24.11–22.12.2022. Ansökningstiden slutar 22.12.2022 kl. 12.00. 

Välfärdsområdet beviljar årligen understöd för verksamhet som stöder social- och hälsovården, om det reserveras anslag för det i budgeten.

Understöd ansöks genom att ansökan skickas in per e-post eller brev till välfärdsområdets registratur. Registraturens kontaktinformation är

Vanda och Kervo välfärdsområde
Registraturen
Postadress: PB 1700, 01030 VANDA
Besöksadress: Peltolavägen 2 D, 3 vån., 01300 VANDA
kirjaamo.vantaanjakeravanhyvinvointialue@vantaa.fi

Utförligare ansökningsanvisningar och ansökningsformulär för understöd finns på webbsidan för Vanda och Kervo välfärdsområde

Under ansökningstiden ordnar välfärdsområdet i samarbete med städerna Vanda och Kervo två gemensamma understödsinfomöten med samma innehåll: 

29.11 kl. 17–18.30 och 13.12 kl. 9–10.30.

Mötena ordnas på distans via Teams på finska.  Det är möjligt att fråga oss om saker som du funderar över rörande understödsansökningen i understödsmötena. Utöver välfärdsområdets representant deltar också Vanda stads och Kervo stads understödssakkunniga i mötet, så det är också möjligt att ställa frågor om kommunernas understöd i anslutning till främjandet av välfärd och hälsa.

Deltagarlänkar finns på webbsidan.

Närmare information

Specialsakkunnig Pia Tasanko-Lavikainen, pia.tasanko-lavikainen@vantaa.fi, 040 772 4468