Aluehallitus linjasi Uudenmaan alueen yhteistyöstä

Tiedote

Asiasanat

SosiaalipalvelutTerveys

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallitus pohti isoja tulevaisuuden asioita kuten Uudenmaanalueen yhteistyötä ja vanhuspalvelulain vaikutuksia.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen.  
Sopimuksen tavoitteena on kehittää Helsingin ja Uudenmaan neljän hyvinvointialueen yhteistä edunvalvontaa sekä Uudenmaan alueen yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden osalta. Sopijaosapuolina ovat Helsingin kaupunki, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Vantaa-Keravan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue.
Keskeisiä yhteistyökysymyksiä käsitellään Helsingin ja hyvinvointialueiden yhteistyöryhmässä, jonka puheenjohtajana toimii joko Helsingin pormestari tai sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari ja varapuheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämä luottamushenkilö, toisena varapuheenjohtajana Vantaa-Kerava-hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja ja aluevaltuuston puheenjohtajanimeämä luottamushenkilö. Aluehallitus päätti, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajina yhteistyöryhmässä toimivat aluehallituksen puheenjohtaja ja aluevaltuuston puheenjohtaja. Aluehallituksen puheenjohtaja toimii yhteistyöryhmän 2. varapuheenjohtajana.
Yhteistyösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat hyväksyneet sen omien määräystensä mukaisesti ja on voimassa 31.5.2025 saakka.

Aluehallitus päätti antaa Vantaan kaupungille suostumuksen Ikäystävälliset kylät -hankkeen valtionavustuksen siirtämiseksi Vantaan kaupungilta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Ympäristöministeriö on myöntänyt 80 000 euron valtionavustuksen Vantaan kaupungille Yhteisöllisyyttä edistävät ikäystävälliset kylät -hankkeelle. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2022-30.4.2023 ja kokonaisbudjetti 133 900 euroa.

Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue liittyy Hansel Oy:n Sote-alan henkilöstövuokraus 2021–2025 DPS-järjestelmään. Kilpailutus toteutetaan siten, että tarjousten valintaperusteena osa-alueittain on halvin hinta. Halvin hinta on valittu valintaperusteeksi sen vuoksi, että hankinnan vähimmäisvaatimuksena olevat laatuvaatimukset asetetaan riittävän korkealle tasolle, minkä perusteella hankinnan laatutekijöistä voidaan varmistua. Hankinta kilpailutetaan määräaikaiselle sopimuskaudelle 1.2.2023 - 31.5.2023, ja tähän liittyy neljän kuukauden optiokausi.

Aluehallitus päätti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lausunnosta vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamiselle. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue pitää tärkeänä henkilöstömitoituksen toteutumista tulvaisuudessa. Hoitajamitoituksen voimaanpanon lykkääminen ei saa vaarantaa itse tavoitetta. Väestön ikääntyessä palveluihin kohdistuva paine kasvaa. Siksi on löydettävä kestäviä ratkaisuja vanhuspalveluiden kuntoon saattamiseksi. Hoitajamitoitus on näistä keinoista yksi. 
Hallituksen lakiesityksellä pidennetään vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä niin, että mitoituksen taso on 1.4.2023 alkaen 0,65 työntekijää asiakasta kohti ja se nousee 0,7 työntekijään vasta 1.12.2023.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liitetiedostoihin.