Aluehallitus linjasi järjestöavustuksista

Tiedote

Asiasanat

SosiaalipalvelutTerveys

Aluehallitus linjasi järjestöjen avustusperiaatteista.

Aluehallitus hyväksyi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan myönnettävien avustusten avustusperiaatteet. 
Avustuksia voivat saada Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella toimivat rekisteröidyt, yleishyödylliset yhdistykset ja muut yhteisöt tai toispaikkakuntalaisille rekisteröidyt, yleishyödylliset yhdistykset ja yhteisöt, mikäli niiden avustettava toiminta kohdistuu keravalaisiin ja vantaalaisiin. Toiminta-avustusta voidaan myöntää myös rekisteröimättömille yhdistyksille ja toimintaryhmille.  
Avustusvalmistelu jatkuu siten, että lokakuun aikana valmistellaan hakuun liittyvät ohjeistukset ja lomakkeet. Tavoitteena on, että lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päättäisi 9.11. kokouksessaan avustushaun avaamisesta. Näin ollen avustusten haku voisi käynnistyä marraskuun puolivälissä. Syksyn aikana varataan talousarviovalmistelussa avustusmääräraha. 

Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue ostaa Vantaan kaupungilta 21 Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osaketta kauppahintaan 458,22 euroa.  
Yhtiö tuottaa tekstiilihuoltopalveluita julkisen sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin toimijoille ja toimii osakkaina olevien julkisyhteisöiden julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisena hankintayksiköiden sidosyksikkönä.
Koska yhtiön toimiala liittyy kiinteästi hyvinvointialueen toimintaan, hyvinvointialueen on tarkoituksenmukaista ostaa osakkeet Vantaan kaupungilta.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluehallituksen toimivaltaan kuuluu päättää osakkeiden ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta.

Aluehallitus päätti antaa Vantaan kaupungille suostumuksen Vantaa-Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen ja Tulevaisuuden kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishankkeen valtionavustusten siirtämiseksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.
Valtionapuviranomainen on määrittänyt, että saajan tai käyttäjien muutokset edellyttävät nykyisen saajan hakemusta, tulevan saajan / käyttäjän suostumusta (hyvinvointialue tai HUS-yhtymä) sekä STM:n tekemää muutospäätöstä.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liitetiedostoihin