Aluehallitus kokoontui kerran ennen kesää

Tiedote

Asiasanat

SosiaalipalvelutTerveys

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus päätti, että se merkitsee 2893 DigiFinland Oy:n osaketta edellyttäen, että sille tarjotaan osakkeita merkittäväksi. Samalla hallitus sitoutuu yhtiön osakkaaksi osakassopimuksella. 

Aluehallitus päätti asettaa monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan valtuustokaudella 2022-2025. Aluehallitus vahvisti neuvottelukunnan jäsenmääräksi yhdeksän. Jäsenistö koostuu Vantaan, Keravan sekä lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustajista.

Aluehallitus päätti myös, että hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö edustaa hyvinvointialuetta HUS-yhtymän kokouksissa valtuustokaudella 2022-2025. Henkilökohtaisena varajäsenenä toimii sote-valmistelun muutosjohtaja Olli Huuskonen. 

Aluehallitus katsoi, että valmistelussa oleva Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyöryhmän perustaminen vaatii lisää valmistelua ennen kuin se voidaan tuoda aluehallituksen päätettäväksi. Aluehallitus päätti merkitä asian tiedoksi ja lähettää Helsingin kaupungille ja muille Uudenmaan hyvinvointialueelle kannanoton, että pysyväisluonteisen yhteistyöryhmän perustamisen valmistelu vaatii perusteellista Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden välistä yhteistä virkavalmistelua. Valmistelun perusteella asia käsitellään aluehallituksessa.  

Aluehallitus hyväksyi muut asiat esitysten mukaisesti.
Tutustu kokouksen asialistaan ja liitetiedostoihin.