Aluehallitus kiirehtii Tikkurilan hyvinvointikeskusta

Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallitus kokoontumassa Vantaan kaupungintalolla

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus kiirehtii Tikkurilan hyvinvointikeskusta Jokiniemeen.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus esittää Vantaan kaupunginhallitukselle, että Vantaan kaupunki varaa asemakaavamuutoksella Jokiniemestä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tontin Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamista varten. Aluehallituksen esityksen mukaan asemakaavan viitesuunnittelu tulisi käynnistää viipymättä Vantaan kaupungin ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhteistyönä. 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tavoitteena on, että Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskushankkeen rakentaminen voisi alkaa vuonna 2024 ja että se valmistuisi vuonna 2027. Hanke sisältyy hyvinvointialueen investointisuunnitelmakaudelle 2023-2027 ja sille esitetään lainanottovaltuutta vuodelle 2023. Hankkeen lopullinen toteutustapa ja rahoitusmuoto päätetään myöhemmin hankesuunnittelun edetessä.

Aluehallitus päätti lähettää luonnoksen hyvinvointialuestrategiasta lausuntokierrokselle hyvinvointialueen lautakuntiin, jaostoihin sekä vaikuttamistoimielimiin. Strategialuonnosta on työstetty yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa. Hyvinvointialuestrategian on tarkoitus valmistua siten, että se voitaisiin käsitellä aluehallituksen kokouksessa 8.11.2022 edelleen hyväksyä aluevaltuuston kokouksessa 22.11.2022.

Aluehallitus päätti perustaa useita virkoja eri toimialoille ja vahvisti virkojen kelpoisuusvaatimukset. Virkojen perustamista on valmisteltu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhteistyötoimikunnassa. Virkoja on perustettava sekä uusiin tehtäviin sekä siirtyville viranhaltijoille, koska virat eivät siirry kunnalta hyvinvointialueelle. Virat ovat organisaatiokohtaisia, joten siirtyville viranhaltijoille on perustettava virat.  

Tutustu kokouksen asialistaan ja liitetiedostoihin.