Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuestrategian ja linjasi investoinneista

Tiedote

Asiasanat

SosiaalipalvelutTerveys

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuestrategian ja linjasi investoinneista.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyisi Vantaan ja Keravan hyvinvointialuestrategian vuosille 2023-2025. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialuestrategian keskeisen sisällön muodostavat missio, visio ja arvot sekä tavoitteet. Strategiaesityksen mukaan hyvinvointialueen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistamista, palvelutason parantamista, henkilöstön arvostamista, yhteistoimintaa sekä hyvää taloudenpitoa. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnalle valtuustokaudelle 2023–2025 on esitetty 23 tavoitetta. 
Strategiavalmisteluprosessi on edennyt aikataulun mukaisesti. Valmistelua on tukenut aluehallituksen asettama hyvinvointialuestrategian neuvottelukunta.

 

Aluehallitus hyväksyi yksimielisesti hyvinvointialueen investointisuunnitelman 2023.

Se sisältää ne investoinnit, joille haetaan investointilupaa / lainanottovaltuutta vuosille 2023 – 2027 valtiovarainministeriön vuodelle 2023 myöntämän lainanottovaltuuden puitteissa.
Päätösesitykseen tuli muutoksia ainoastaan Tikkurilan hyvinvointikeskuksen osalta. Hankkeelle tässä yhteydessä myönnetyn rahoituksen kokonaismäärä ei muutu, mutta vuosirahoitukseen tuli muutoksia siten, että suunnittelu alkaa jo ensi vuonna vuoden 2025 sijasta. 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tavoitteena on ollut, että Tikkurilan hyvinvointikeskus olisi rakennettu Tikkurilassa ns. Jokiniemen tontille. Uusimpien tietojen perusteella Vantaan kaupunki tarjoaa hyvinvointikeskuksen rakentamispaikaksi tonttia osoitteesta Kielotie 13. Hyvinvointialueelle tarjottavan Kielotien tontin nykyisestä rakennusoikeudesta johtuen hyvinvointialueen on supistettava hankkeen bruttoalaa lähes viidenneksellä. Karsitun hankkeen kustannusarvio on noin 107,0 milj. euroa. Hankkeen karsittu osuus jää toteutettavaksi myöhemmin.

 

Aluehallitus päätti antaa Vantaan kaupungille suostumuksen Asunnottomuuden ehkäisy -hankkeen valtionavustuksen siirtämiseksi Vantaan kaupungilta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksia Vantaan kaupungille (hankehallinnoija) Asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittäminen -hankehaussa. Asunnottomuuden ehkäisy -hankkeelle on myönnetty avustusta ensimmäisessä haussa (1.9.2020-30.9.2022 välillä käytettäväksi) 882 030 euroa ja toisessa hankehaussa (1.10.2022-31.12.2023 välillä käytettäväksi) 544 000 euroa.
Sosiaali- ja terveysministeriön avustukset kattavat 80 % hankkeen hyväksytyistä kuluista. Vantaan kaupunki ja 1.1.2023 lähtien Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kattavat 20 % omarahoitusosuuden, joka on toisen hankekauden (1.10.2022-31.12.2023) osalta 136000 euroa. 

Tutustu kokouksen asialistaan ja liitetiedostoihin.

Avainsanat

Hyvinvointialue